Oddelek za geografijo

Naša študentka je dobitnica priznanja Mladinskega sveta Slovenije

V četrtek, 19. maja 2022, je Mladinski svet Slovenije (MSS) že trinajsto leto zapored podelil priznanja najboljšim diplomskim in magistrskim nalogam s področja mladih za preteklo leto. Med prejemniki priznanj je tudi naša študentka Eva Kotnik, ki je v svojem diplomskem delu raziskovala vlogo mladih pri soustvarjanju podeželja (mentorica: prof. dr. Irma Potočnik Slavič).

 

Komisija je v uradni utemeljitvi zapisala: "Naloga obravnava vlogo mladih pri razvoju lokalne skupnosti in poudarja pomen tovrstnega vključevanja zanjo. Zastavljena je kot naloga za področje geografije, vendar pa presega njene okvire, saj vključuje aktualno problematiko zapuščanja podeželja in navaja dober primer aktiviranja in vključevanja mladih."

 

Nagrajena raziskava potrjuje potencialno odločilno vlogo mladih pri soustvarjanju podeželja, ki je dvojna: kot nosilci razvoja z lastnim udejstvovanjem in civilno-politično participacijo neposredno sooblikujejo lokalno skupnost, hkrati pa kot usmerjevalci usmerjajo razvoj, ki je namenjen njim oziroma kreiran na podlagi njihovih značilnosti in želja.

 

Iskrene čestitke naši Evi

Notices

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Art History

14. International School of Museology

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental Office

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

EMAIL MIGRATION - important notice for students

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts, Administrative Office

Second application deadline for admission to the Interdisciplinary doctoral study programme in the Humanities and Social Sciences (3rd cycle) - academic year 2022/2023

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users

Faculty of Arts

Invitation to on-line workshop Research Professional training for end-users

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Office hours with prof. dr. Muršič, 31. 5. 2022