Oddelek za geografijo

Naša študentka je dobitnica priznanja Mladinskega sveta Slovenije

V četrtek, 19. maja 2022, je Mladinski svet Slovenije (MSS) že trinajsto leto zapored podelil priznanja najboljšim diplomskim in magistrskim nalogam s področja mladih za preteklo leto. Med prejemniki priznanj je tudi naša študentka Eva Kotnik, ki je v svojem diplomskem delu raziskovala vlogo mladih pri soustvarjanju podeželja (mentorica: prof. dr. Irma Potočnik Slavič).

 

Komisija je v uradni utemeljitvi zapisala: "Naloga obravnava vlogo mladih pri razvoju lokalne skupnosti in poudarja pomen tovrstnega vključevanja zanjo. Zastavljena je kot naloga za področje geografije, vendar pa presega njene okvire, saj vključuje aktualno problematiko zapuščanja podeželja in navaja dober primer aktiviranja in vključevanja mladih."

 

Nagrajena raziskava potrjuje potencialno odločilno vlogo mladih pri soustvarjanju podeželja, ki je dvojna: kot nosilci razvoja z lastnim udejstvovanjem in civilno-politično participacijo neposredno sooblikujejo lokalno skupnost, hkrati pa kot usmerjevalci usmerjajo razvoj, ki je namenjen njim oziroma kreiran na podlagi njihovih značilnosti in želja.

 

Iskrene čestitke naši Evi

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Barbari Šteh

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Karierni tabor vabi na delavnice

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Darko Čuden

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Poletni urnik knjižnice

Oddelek za psihologijo

Gimnazija Bežigrad vabi k sodelovanju

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure pri red. prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4. – 8. 7. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Referat za dodiplomski študij, Referat za magistrski študij

Sistematski pregledi med študijskimi počitnicami

Oddelek za umetnostno zgodovino

Vloga za zamenjavo notranjega/zunanjega izbirnega predmeta