Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v zimskem semestru 2022/23 (BlažR)

S predavanji in seminarji pri mojih predmetih začnemo v prvem študijskem tednu (4.10.) in po urniku (ure in predavalnice).

Prva stopnja:

  • Geoinformatika I (predavanja): Začnemo v četrtek, 6.10., 10:30, 233. Udeležba več kot zaželena, saj se bomo dogovorili o obveznostih ter o TERENSKIH vajah v terenskem tednu.
  • Geoinformatika I (vaje): Ravnajte se po obvestilih izvajalca asist. Saša Stefanovskega.
  • Osnovne tematske kartografije (predavanja): Začnemo v četrtek 6.10. Prvo uro, ob 13:00 bomo opravili svet 1. letnika (trajalo bo 20 minut). Nato se bomo dogovorili o terenskih vajah, ki bodo na sporedu 17.10. Zato je udeležba zaželena za celoten 1. letnik (glej spodaj).
  • Osnovne tematske kartografije (vaje): Ravnajte se po obvestilih izvajalcev dr. Boštjana Roglja in asist. Nejca Bobovnika.

Kot mentor 1. letnika, 1. stopnje, razpisujem Svet letnika, ki bo v četrtek, 6.10., ob 13:00 (pred. 18). Na sestanek vljudno vabljeni/e vsi/e (tudi tisti,/e ki niste izbrali/e predmeta OTK). Svet bo potekal v živo in izjemoma tudi na daljavo.
Povezava
https://uni-lj-si.zoom.us/j/91094622205, geslo: svet
Dnevni red: 1. Predstavitev; 2. Izvolitev predsednika/ce; 3. Tekoča problematika; 4. Razno

Druga stopnja:

  • Geoinformacijska podpora odločanju (seminar): Prvič se dobimo v torek, 4.10., 9:40 (013). Udeležba je obvezna!
  • Aplikativna fizična geografija (predavanja in seminar): Prvič se dobimo v torek, 4.10., 10:30 (GIKL). Udeležba je obvezna, saj se bomo dogovorili o vaših obveznostih ter o terenskih vajah.

Z rednimi GU pričnem v četrtek, 6.10. in bodo vsak četrtek, od 08:50 do 10:25. Do nadaljnjega bodo GU potekale na FF. Na GU v živo se ni treba najavljati. Možno pa jih je opraviti tudi na daljavo. Za GU na daljavo se je treba OBVEZNO!!! predhodno najaviti preko e-pošte: blaz.repe[at]ff.uni-lj.si, sicer Zoom povezava ne bo aktivna: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93028552468

V kolikor bo prišlo do sprememb ali odpovedi GU, boste obveščeni preko spletnih strani in letošnjih e-učilnic.

Za kakršna koli vprašanja sem stalno na voljo preko elektronske pošte.

Se vidimo in uspešen začetek študijskega leta!

Blaž

Blaž Repe

Notices

Department of Art History

Raziskovalna štipendija Fondazione Giorgio Cini

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Mojca Ilc Klun

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Change of Office Hours Blaž Bajič

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Change of Office Hours Ambrož Kvartič

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Change of Office Hours Urša Valič

Department of History

Change of Office Hours Marta Verginella

Department of English

Change of Office Hours Mirjana Želježič

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar