Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v zimskem semestru 2022/23 (BlažR)

S predavanji in seminarji pri mojih predmetih začnemo v prvem študijskem tednu (4.10.) in po urniku (ure in predavalnice).

Prva stopnja:

  • Geoinformatika I (predavanja): Začnemo v četrtek, 6.10., 10:30, 233. Udeležba več kot zaželena, saj se bomo dogovorili o obveznostih ter o TERENSKIH vajah v terenskem tednu.
  • Geoinformatika I (vaje): Ravnajte se po obvestilih izvajalca asist. Saša Stefanovskega.
  • Osnovne tematske kartografije (predavanja): Začnemo v četrtek 6.10. Prvo uro, ob 13:00 bomo opravili svet 1. letnika (trajalo bo 20 minut). Nato se bomo dogovorili o terenskih vajah, ki bodo na sporedu 17.10. Zato je udeležba zaželena za celoten 1. letnik (glej spodaj).
  • Osnovne tematske kartografije (vaje): Ravnajte se po obvestilih izvajalcev dr. Boštjana Roglja in asist. Nejca Bobovnika.

Kot mentor 1. letnika, 1. stopnje, razpisujem Svet letnika, ki bo v četrtek, 6.10., ob 13:00 (pred. 18). Na sestanek vljudno vabljeni/e vsi/e (tudi tisti,/e ki niste izbrali/e predmeta OTK). Svet bo potekal v živo in izjemoma tudi na daljavo.
Povezava
https://uni-lj-si.zoom.us/j/91094622205, geslo: svet
Dnevni red: 1. Predstavitev; 2. Izvolitev predsednika/ce; 3. Tekoča problematika; 4. Razno

Druga stopnja:

  • Geoinformacijska podpora odločanju (seminar): Prvič se dobimo v torek, 4.10., 9:40 (013). Udeležba je obvezna!
  • Aplikativna fizična geografija (predavanja in seminar): Prvič se dobimo v torek, 4.10., 10:30 (GIKL). Udeležba je obvezna, saj se bomo dogovorili o vaših obveznostih ter o terenskih vajah.

Z rednimi GU pričnem v četrtek, 6.10. in bodo vsak četrtek, od 08:50 do 10:25. Do nadaljnjega bodo GU potekale na FF. Na GU v živo se ni treba najavljati. Možno pa jih je opraviti tudi na daljavo. Za GU na daljavo se je treba OBVEZNO!!! predhodno najaviti preko e-pošte: blaz.repe[at]ff.uni-lj.si, sicer Zoom povezava ne bo aktivna: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93028552468

V kolikor bo prišlo do sprememb ali odpovedi GU, boste obveščeni preko spletnih strani in letošnjih e-učilnic.

Za kakršna koli vprašanja sem stalno na voljo preko elektronske pošte.

Se vidimo in uspešen začetek študijskega leta!

Blaž

Blaž Repe

Obvestila

Oddelek za slovenistiko

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Ustni izpiti in govorilne ure - petek, 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 27. 1. 2023

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - sprememba GU

Oddelek za geografijo

Tajništvo (27. 1. 2023)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Oddelek za psihologijo

Govorilne ure - prof. Cirila Peklaj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Gov. ure - Stopar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Katja Vintar Mally