Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1221. sestanek, ki bo v ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 18. uri (pred. 325). Na temo Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini bosta predavala doc. dr. Boris Kern, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan.

Povzetek:

Za slovenščino je – tako kot tudi za druge slovanske jezike – značilna izredno bogata morfemska zgradba besed, ki je posledica večstopenjske tvorbe. Pridevniška tvorjenka mladostnikov tako izkazuje kombinacijo štirih obrazil: -ost + -en + -ik + -ov. V okviru ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini (2021–2024) analiziramo in opisujemo družljivost besedotvornih obrazil v okviru večstopenjske tvorbe, s čimer v slovenski jezikoslovni prostor vpeljujemo novo raziskovalno področje, tj. morfotaktiko. Cilj projekta je raziskati značilnosti besedotvornega in pomenotvornega mehanizma sodobnega slovenskega jezika ter s pomočjo metod strojnega učenja (vključujoč najsodobnejše metode globokega učenja) izdelati model za avtomatsko besedotvorno analizo poljubnih besed slovenskega jezika. V prispevku bodo predstavljeni projekt in prvi izsledki analize.

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon