Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1221. sestanek, ki bo v ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 18. uri (pred. 325). Na temo Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini bosta predavala doc. dr. Boris Kern, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan.

Povzetek:

Za slovenščino je – tako kot tudi za druge slovanske jezike – značilna izredno bogata morfemska zgradba besed, ki je posledica večstopenjske tvorbe. Pridevniška tvorjenka mladostnikov tako izkazuje kombinacijo štirih obrazil: -ost + -en + -ik + -ov. V okviru ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini (2021–2024) analiziramo in opisujemo družljivost besedotvornih obrazil v okviru večstopenjske tvorbe, s čimer v slovenski jezikoslovni prostor vpeljujemo novo raziskovalno področje, tj. morfotaktiko. Cilj projekta je raziskati značilnosti besedotvornega in pomenotvornega mehanizma sodobnega slovenskega jezika ter s pomočjo metod strojnega učenja (vključujoč najsodobnejše metode globokega učenja) izdelati model za avtomatsko besedotvorno analizo poljubnih besed slovenskega jezika. V prispevku bodo predstavljeni projekt in prvi izsledki analize.

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju