Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podaljšano izpitno obdobje: prijava na dodatne izpitne roke

Obveščamo vas, da je Senat filozofske fakultete UL na izredni dopisni seji sprejel sklep, da se zaradi poplav oziroma odpravljanja njihovih posledic letošnje jesensko izpitno obdobje podaljša do 27. 9. 2023.

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati izpit na dodatnem roku, se najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2023, do 13.00 prijavite na e-naslov oddelčnega tajništva (irena.ipavecdobrota@ff.uni-lj.si). Prosimo, da navedete svoje ime, priimek in vpisno številko, točen naziv predmeta in ocenjevalca. Predhodna prijava je obvezna.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Vesna Lazović

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov