Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podaljšano izpitno obdobje: prijava na dodatne izpitne roke

Obveščamo vas, da je Senat filozofske fakultete UL na izredni dopisni seji sprejel sklep, da se zaradi poplav oziroma odpravljanja njihovih posledic letošnje jesensko izpitno obdobje podaljša do 27. 9. 2023.

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati izpit na dodatnem roku, se najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2023, do 13.00 prijavite na e-naslov oddelčnega tajništva (irena.ipavecdobrota@ff.uni-lj.si). Prosimo, da navedete svoje ime, priimek in vpisno številko, točen naziv predmeta in ocenjevalca. Predhodna prijava je obvezna.

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Strokovna služba oddelka 18. in 22.7.

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure strokovne službe Oddelka za umetnostno zgodovino 18. 7. 2025

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 18. in 19. julija 2024

Oddelek za prevajalstvo

Registrations for the March 2025 traineeship session in the European Commission