Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podaljšano izpitno obdobje: prijava na dodatne izpitne roke

Obveščamo vas, da je Senat filozofske fakultete UL na izredni dopisni seji sprejel sklep, da se zaradi poplav oziroma odpravljanja njihovih posledic letošnje jesensko izpitno obdobje podaljša do 27. 9. 2023.

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati izpit na dodatnem roku, se najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2023, do 13.00 prijavite na e-naslov oddelčnega tajništva (irena.ipavecdobrota@ff.uni-lj.si). Prosimo, da navedete svoje ime, priimek in vpisno številko, točen naziv predmeta in ocenjevalca. Predhodna prijava je obvezna.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za zgodovino

OBVESTILO - ZG1 Teorija zgodovine

Oddelek za filozofijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure

Oddelek za slovenistiko

Obvestilo red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za slovenistiko

Odpoved vseh obveznosti pri L. Horjaku do 1. 12.