Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

PREDAVANJA PRI DR. RAJKU MURŠIČU / LECTURES BY DR. RAJKO MURŠIČ

Pri profesorju Rajku Muršiču zaradi projektnega dela v Butanu odpadejo predavanja in govorilne ure v času do 17. oktobra 2023. Predavanja iz Teorije kulture, načinov življenja in identitet bo nadomestil 19. in 26. oktobra ob 8.00. Predavanja iz epistemologije bomo nadomestili decembra - natančen razpored bomo najavili pozneje. Seminar bo prva dva tedna vodila Ana Svetel.

Due to the project work in Bhutan, professor Rajko Muršič's lectures and office hours will be canceled until October 17, 2023. He will replace them with lectures on Theory of Culture, Ways of Life and Identities on October 19 and 26 at 8:00 a.m. We will replace the epistemology lectures in December - the exact schedule will be announced later. The seminar will be led by Ana Svetel for the first two weeks.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Vesna Lazović

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov