Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

PREDAVANJA PRI DR. RAJKU MURŠIČU / LECTURES BY DR. RAJKO MURŠIČ

Pri profesorju Rajku Muršiču zaradi projektnega dela v Butanu odpadejo predavanja in govorilne ure v času do 17. oktobra 2023. Predavanja iz Teorije kulture, načinov življenja in identitet bo nadomestil 19. in 26. oktobra ob 8.00. Predavanja iz epistemologije bomo nadomestili decembra - natančen razpored bomo najavili pozneje. Seminar bo prva dva tedna vodila Ana Svetel.

Due to the project work in Bhutan, professor Rajko Muršič's lectures and office hours will be canceled until October 17, 2023. He will replace them with lectures on Theory of Culture, Ways of Life and Identities on October 19 and 26 at 8:00 a.m. We will replace the epistemology lectures in December - the exact schedule will be announced later. The seminar will be led by Ana Svetel for the first two weeks.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za zgodovino

OBVESTILO - ZG1 Teorija zgodovine

Oddelek za filozofijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure

Oddelek za slovenistiko

Obvestilo red. prof. dr. Alojzije Zupan Sosič

Oddelek za slovenistiko

Odpoved vseh obveznosti pri L. Horjaku do 1. 12.