Administrativno-poslovna francoščina

Administrativno-poslovna francoščina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Prevajanje različnih tipov besedil (pisma, ponudba, pogodba, itd).
Poslovno-administrativna terminologija v obeh jezikih.
Oblikovanje dokumentacije.

- A.Bloomfiled, B. Tauzin: Affaires à suivre. Pariz: Hachette, 2001. COBISS.SI-ID – 13781734
- M. Danilo et al.: Le français de la communication professionnelle. Pariz: Clé International, 1993. COBISS.SI-ID – 12625762
- D. Jégou, M. Rosillo: Quartier d'affaires 2. Pariz: CLE International, 2016. COBISS.SI-ID – 62887266
- G. Mauger et al.: Le français commercial. Pariz: Larousse, 1973. COBISS.SI-ID - 14333794