Ameriška kratka zgodba

Ameriška kratka zgodba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Osnove teorija kratke zgodbe in kritični pregled raznih teoretičnih pristopov h kratki zgodbi.
Analiza in interpretacija izbranih kratkih zgodb iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri.