Analiza vedske himnike

Analiza vedske himnike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Predmet je logično nadaljevanje predavanj in vaj iz opisne in zgodovinske slovnice stare indijščine. Če se skozi prve štiri semestre študija pri vajah posveča poglabljanju znanja preko branja proznih staroindijskih besedil, študent v sklopu seminarja vodeno študira vedsko himniko Rgvede in v manjši meri Atharvavede, pri čemer se ga postopoma navaja na samostojno sistematično preučevanje, razumevanje in prevajanje te najzahtevnejše in za indoevropeistiko hkrati najrelevantnejše zvrsti staroindijske književnosti.

- Geldner, Karl F.: Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen. Cambridge, Massachusetts, 1951. Pon. 2003.
- Thieme, P.: Gedichte aus dem Rig-Veda. Stuttgart, 1964
- Elizarenkova, Tatjana J.: Rigveda. Prevod i kommentarii I–III. Moskva, 1999.
- Graßmann, H.: Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1872–1875. Ponatis: Delhi, 1999.
- Krisch, Th. et al.: RIVELEX – Rigveda Lexikon. I–. Graz, 2012–.
- Jamison, Stephanie W., Brereton, Joel P.: The Rigveda. Oxford, 2014.
- van Nooten, B., Holland, G.: Rig-Veda. A metrically restored text with an introduction and notes. Cambridge/Massachusetts, 1994.
- Goto, T., Witzel M. et al., Rig-Veda. Das heilige Wissen. I–. Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, 2007–.
- Elizarenkova, Tatjana J.: Language and style of the Vedic Rsis. Albany, 1995.
- Pacheiner-Klander, V.: Ko pesem tkem. Antologija vedskih pesmi. Ljubljana, 2005.
- Ježić, M.: Rgvedski himni. Zagreb, 1987.