Arheološka metodologija 1

Arheološka metodologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Vinazza Manca, doc. dr. Gaspari Andrej, doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Milavec Tina, doc. dr. Zanier Katharina, izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja, prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

a) Spoznavanje in neposredno soočanje z različnimi vrstami in oblikami arheološkega zapisa in način pridobivanja primarnih arheoloških podatkov. Vrednotenje obstoječih arheoloških in drugih podatkov, prostorskih
lastnosti arheološkega zapisa in možnosti za pridobivanje novih,
b) seminarsko delo: spoznavanje tehnik terenskega zajemanja podatkov, izbira ustreznih terenskih metod in tehnik, organizacija terenskega dela, povezave z drugimi vedami, dokumentiranje arheološkega terenskega zapisa v analogni in digitalni obliki,
c) laboratorijsko delo s predmeti, dokumentiranja in primarne obdelave najdb in podatkov o najdbah v terenskem delu in v muzejskem kontekstu, postopki hranjenja in varovanja muzejskega gradiva,
d) praktično delo na terenu in v laboratoriju: priprava in izvedba izbranih nedestruktivnih terenskih postopkov, učenje osnovnih postopkov obdelave arheoloških najdb.