Arheološka metodologija 3

Arheološka metodologija 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:5

Ure seminarjev:0

Ure vaj:85

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, prof. dr. Novaković Predrag

Vsebina

Metode in postopki organizacije terenskega dela; pomen in oblike arheološke dokumentacije, standardi arheološke dokumentacije, strukture arhivov najdišč in zbirk, digitalna orodja za
vodenje arheološke dokumentacije, osnove in splošna pravila dokumentiranja in risanja arheoloških predmetov, rekonstrukcije,
računalniška obdelava risb, priprava strokovnih poročil, priprava katalogov, priprava za tisk.