Bolgarski jezik, družba in kultura

Bolgarski jezik, družba in kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v bolgarščini na osnovni ravni; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Spoznavanje posebnosti sodobne bolgarske družbe in kulture ter zgodovine bolgarskega naroda, njegove kulture in literature.
Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, zgodovina, običaji, socialni problemi, okolje ipd.

Pašov, 1989: Praktičeska b’’lgarska gramatika. Sofija: Narodna prosveta.
Andrejčin, L., Georgiev, L., Ilčev, S., Kostov, N., Lekov, I., Stojkov, S., Todorov, C., 1993: B’’lgarski t’’lkoven rečnik. Četv’’rto fototipno izdanie. Sofija: Izdatelstvo na BAN.
Kurteva, G., Bumbarova, K., B’’čvarova., S., 2013: Zdravejte! Učebnik po b’’lgarski ezik za čuždenci A1-A2. Sofija: Nov b’’lgarski universitet.
Ivanova, N., Maltarič, B., 2012: Poglavja iz zgodovinskega in kulturnega razvoja Bolgarije. Veliko Trnovo: Faber.
Dimitrov, L, 2010: Slovensko-bolgarski in bolgarsko-slovenski priročnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Dimitrov, L., 2008-2009: Antologija bolgarske književnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za slavistiko.