Nabožni predmeti iz novoveških grobov in novoveški pogrebni običaji na pokopališču pri cerkvi sv. Nikolaja v (Pod)Žumberku

Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete bo v sredo, 7. 12. 2022, v okviru predmeta Arheologija mlajših obdobij – izbrana poglavja gostovala dr. Ana Azinović Bebek, pomočnica ravnatelja za arheološko dediščino na Hrvaškem restavratorskem zavodu v Zagrebu in predavateljica na Oddeleku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Ob 9.45 uri (sejna soba Oddelka za arheologijo FF, Zavetiška 5) bo predstavila nabožne predmete, ki so značilni za posttridentinsko pobožnost in so od 16. stoletja dalje pogost pridatek v grobovih. Ob 11.30 uri (predavalnica 5, Zavetiška 5) pa bo predavateljica predstavila rezultate arheoloških izkopavanj pokopališča pri cerkvi sv. Nikolaja v (Pod)Žumberku. Predavanji bosta v hrvaščini, po potrebi bo zagotovljeno konsekutivno tolmačenje. Vabljeni!

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan