Ekološka antropologija

Ekološka antropologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Simonič Peter

Predmet obravnava odnos ljudi do njihovega bio-fizičnega okolja, njegove rabe in interpretacije. Bivanje populacije zmeraj določa tudi njena adaptacija na naravne razmere z variabilnimi resursi. Predmet predstavi načine prepoznavanja in prevajanja naravnega in kulturnega okolja v vire različnih strategij. Obravnava procese, s katerimi skupnosti pretvarjajo okolje v naravno in kulturno dediščino (identitete). Zgodovinska in medkulturna primerjava ekoloških adaptacij dopolnjujeta k družbi in kulturi usmerjeno optiko na področju socialne in kulturne antropologije 20. stoletja, pri čemer se predmet izogiba determinizmom. Pri obravnavanju vzajemnosti med antropocentrično naravo in kulturo so uporabljeni tudi primeri iz klimatologije, geologije, botanike, zoologije, geografije, arheologije, demografije, epidemiologije, gastronomije, medicine, tehnologije, menedžmenta ipd. Teoretske modele podkrepimo z etnografskimi primeri in jih ovrednotimo.

1. Aiyer, Ananthakrishnan. 2007. The Allure of the Transnational: Notes on Some Aspects of the Political Economy of Water in India. Current Anthropology 22/4: 640-58.
2. Barth, Fredrik. 2008 [1956] Ecological Relationships of Ethnic Groups in Swat, North Pakistan. Environmental Anthropology. A Historical Reader (Dove, Michael R., Carol Carpenter – ur.). Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. Str. 181-189.
3. Baš, Franjo. 1954. Pripombe k požigalništvu. Slovenski etnograf 6/7: 83-102
4. Brumfiel, Elizabeth. 1983. Aztec State Making: Ecology, Structure, and the Origin of the State. American Anthropologist 85/2: 261-284.
5. Chang-Qun, Duan idr. 1998 Relocation of Civilization Centers in Ancient China: Environmental Factors. Ambio 27/7: 572-575.
6. CNA Corporation. 2007. National Security and the Threat of Climate Change. CNA Corporation. Dostopno na naslovu http://www.cna.org/reports/climate.
7. Conklin, Harold C. 1954 'An Ethnoecological Approach to Shifting Agriculture'. Transactions of the New York Academy of Sciences 17(2):133-142.
8. Gadhil, Madhav, Fikret Berkes, Carl Folke. 1993. Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. Ambio 22/2-3: 151-156.
9. Gould, Stephen Jay. 1991 Darwinova revolucija. Ljubljana: Krt, str. 3-27.
10. Gregory, P. J., J. S. I. Ingram, M. Brklacich. 2005. Climate Change and Food Security. Philosophical Transactions: Biological Sciences 360/1463: 2139-2148.
11. Harris, Marvin. 1992. The Cultural Ecology of India's Sacred Cattle. Current Anthropology 33/1: 261-276.
12. Hriberšek, Matej. 2007. Plinij starejši in njegovo Naravoslovje. Ars & Humanitas 1/1: 9-36.
13. Hughes, Donald J. 1983. How the Ancients Viewed Deforestation. Journal of Field Archaeology 10/4: 435-445.
14. Ingold, Tim. 1990. An Anthropologist Looks at Biology. Man (New Series) 25/2: 208-229
15. Ingold, Tim. 2008 [1993]. Globes and Spheres: The Topology of Environmentalism. Environmental Anthropology. A Historical Reader (Dove, Michael R., Carol Carpenter – ur.). Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. Str. 168-180.
16. Kinsley, David R. 1995. Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective. New Jersey: Prentice-Hall, str. 103-140.
17. Kottak, Conrad P. 1999. The New Ecological Anthropology. American Anthropologist 101/1: 23-35.
18. Lattore, Juan Garcia, Andrés Sánchez Picón, Jesús García Latorre. 2001. The Man-Made Desert: Effects of Economic and Demographic Growth on the Ecosystems of Arid Southeastern Spain. Environmental History 6/1: 75-94.
19. Miller, Gifford H. idr. 2005. Ecosystem Collapse in the Pleistocene Australia and a Human Role in Megafauna Extinction. Science (New Series) 309/5732: 287-290.
20. Netting Robert McC. 2008 [1990]. Links and Boudaries: Reconsidering the Alpine Village as Ecosystem. Environmental Anthropology. A Historical Reader (Dove, Michael R., Carol Carpenter – ur.). Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. Str. 309-318.
21. Oelschlaeger, Max. 1991. The Idea of Wilderness. New Haven, London: Yale University, str. 281-319.
22. Palsson, Gisli. 1996. Human-environmental relations: orientalism, paternalism, communalism. Nature and Society (Descola, Philippe, Gisli Palsson – ur.). London, New York: Routledge, str. 63-81.
23. Rappaport, Roy A. 1984. Pigs for Ancestors. Ritual in the Ecology of a New Guinea People. Prospect Heights: Waveland Press, str. 1-31, 224-242, 304-312.
24. Steward, Julian H. 2008 [1955]. The Great Basin Shoshonean Indians: An Example of Family Level of Social Integration. Environmental Anthropology. A Historical Reader (Dove, Michael R., Carol Carpenter – ur.). Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. Str. 168-180.
25. White, Leslie. 1943. Energy and the Evolution of Culture. American Anthropologist (New Series) 3/1: 335-356.