Estetika

Estetika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Zabel Blaž

Vsebina

1. Uvod: Nastanek estetike kot filozofske discipline, estetskost kot koncept, problematiziranje discipline in kritika estetskosti kot koncepta; aktualne razprave v estetiki in umetnosti.
2. Nastanek estetike kot filozofske discipline: Francoska filozofija okusa (Charles Batteux), angleški empirizem in filozofija okusa, Leibnizova filozofija in nastanek estetike (Baumgarten).
3. Od čutnosti k lepoti in umetnosti: Kantova kritika razsodne moči, Schellingova filozofija umetnosti, Heglova predavanja o estetiki.
4. Filozofija kulture in umetnost: Umetnost kot institucija (razprave v francoski Akademiji, Davidove reforme, umetnost in industrija, larpurlartizem in religija umetnosti), avantgarda in avantgarde (teorije avantgarde – Poggioli, Bürger, Flaker, Groys, Šuvakovic), institucionalna teorija umetnosti (Danto, Dickie), modernizem in postmodernizem (Lyotard, Habermas, Baudrillard), feministična kritika estetike in feministična umetnost, post-kolonialna kritika estetike in evropskega/zahodnega koncepta umetnosti.
5. Razhajanja in dileme v sodobni estetiki: Estetski (neo)darwinizem in pozitivizem, novi mediji – virutalna realnost – umetnost interneta, umetniško delo kot blago in estetizacija blaga, estetika proti umetnosti (Welsch, Kuspit, Kelly).