Etika

Etika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Ošlaj Borut

1. Uvodna predavanja opravijo vstop v razumevanje antropoloških predpostavk moralnega delovanja (diaforičnost, simbolnost, svoboda).
2. Etika kot praktična filozofija
3. Tipologija osnovnih etičnih usmeritev.
4. Genealogija moralnih sodb (Piaget, Kohlberg)
5. Morala, etika in religije.
6. Razlika med etiko in moralo, etičnostjo in moralnostjo, avtonomnostjo in heteronomnostjo.
7. Problem relativizma in možnost univerzalnih etičnih norm in vrednot.
8. Kratka zgodovina temeljnih etičnih teorij (Platon, Aristotel, stoicizem, krščanstvo, Spinoza, Kant, utilitarizem).
9. Pri vajah študentje pod vodstvom asistenta kritično berejo in interpretirajo izbrane temeljne tekste ter v kratkih verbalnih nastopih vadijo in utrjuje retorične sposobnosti.

1) Platon: Gorgija, v: Platon, Celje 2006, str. 846-858 oz. 481d-497a, 867-882. COBISS.SI-ID - 225728000

2) Aristotel: Nikomahova etika, Ljubljana 1994, str. 47-60 oz. I 1-6, 61-69 oz. I 9-11, 70-110 oz. I 13 do III 8, 118-121 oz. III 13, 153-169 oz. V 1-9, 178-182 oz. V 13-14, 241-270 oz. VIII, 285-288 oz. IX8, 312-328 oz. X6-10. COBISS.SI-ID - 45914624

3) Spinoza: Etika, Ljubljana 1988, str. 259-359. COBISS.SI-ID - 6970112

4) Kant, Immanuel: Kritika praktičnega uma, Ljubljana 1993, str. 5-87, 118-127. COBISS.SI-ID - 34628865

5) Mill, John Stuart: Utilitarizem in o Svobodi, Ljubljana 2003, str. 15-49. COBISS.SI-ID - 126185216

6) Nietzsche: H genealogiji morale, Ljubljana 1988, str. 215-243, 270-272, 279-282, 344-345. COBISS.SI-ID - 6682112