Folkloristika

Folkloristika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Predmet seznanja študente in študentke s temeljnimi značilnostmi folklore ter zgodovinskim razvojem folkloristike. K zgodovini folkloristike v Evropi in ZDA pristopa skozi štiri temeljne konceptualizacije folklore: folklore kot artefakta, kot opisljive in prenosljive entitete, kot kulture in kot vedenja. Študenti spoznajo temeljne raziskovalne metode v folkloristiki. Študentje podrobneje spoznajo značilnosti, funkcije, strukturo in slog pripovednih žanrov folklore (povedke, pravljice). Spoznajo hipoteze o izvorih in načinih širjenja folklore, funkcije folklore, raziskave naratorjev in folklore kot performance. Spoznajo tudi sodobne načine širjenja in oblike folklore.