Francoska družba, kultura in literatura I

Francoska družba, kultura in literatura I

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska družba in kultura
b) Francoska literatura

Francoska družba in kultura:
Študentje spoznavajo medkulturne razlike in podobnosti. Obravnava tem in problemov sodobne francoske družbe in kulture, kot so obicaji, izobraževanje; pregled geografije; verstva; vloga medijev; razvoj francoskega jezika, umetnost. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Francoska literatura:
Pregled francoske književnosti od zacetka do devetnajstega stoletja. Študentje spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umešcajo v okvir evropske literature. Spoznajo temeljna obdobja francoske književnosti. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli.