Francoski roman v 18. in 19. stoletju

Francoski roman v 18. in 19. stoletju

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Vsebina

Ob konkretnih primerih velikih prozaistov francoskega razsvetljenstva (Voltaire, Diderot, Marivaux, Laclos), romanopiscev predromantike in romantike (Rousseau, Chateaubirand, Constant, Balzac, Hugo, Stendhal) ter nato realizma in naturalizma (Flaubert, Zola) je prikazan razvoj francoskega romana v navedenih obdobjih; pregled se sklene z obravnavo opusa Marcela Prousta. Pregled se vseskozi navezuje tako na sočasno kritiško recepcijo in poskuse definiranja romana kot zvrsti (Sade, Diderot, Mme de Stael, Sainte-Beuve in drugi) kakor tudi na nekatere najpomembnejše literarnozgodovinske in teoretične obravnave v 20. stoletju (Booth, Genette, Todorov).