Geografsko terensko delo

Geografsko terensko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repe Blaž, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Ogrin Matej, red. prof. dr. Ogrin Darko, red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma, red. prof. dr. Stepišnik Uroš, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- Uvajalno laboratorijsko delo.
- Terensko delo v okviru posameznega predmeta: Hidrogeografija (2 dni), Pedogeografija (1 dan), Biogeografija (2 dni)
- Skupno terensko delo v izbrani pokrajini v okviru predmetov Fizična geografija I in Fizična geografija II.
- Terensko delo, ki se nanaša na vsebine obravnavane pri družbenogeografskih predmetih.