Hermenevtika 2

Hermenevtika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Filozofsko razvitje situacije sodobnosti na začetku tretjega tisočletja mora najprej upoštevati nihilistično izhodišče našega dojemanja humanosti, ki žene krizo življenjskega sveta.
Hermenevtično-fenomenološka obravnava se sprašuje o samih predpostavkah soočanja filozofije in sodobnosti, s tem da seže k njegovim osnovnim vidikom, kot so: »jezik«, »zgodovina«, »um«, »mišljenje«, »znanost«, »tehnika«, »moč«, »tradicija«, »narava« »umetnost«, »bit«, »smisel«, »resnica«, »božje«, »človeško«, »življenje«, »svet«, »duhovnost«, »individualnost«, »humanizem«, »politika«, »kapital«, »evropski in planetarni nihilizem«, »globalizem«, »imperializem«, »upanje«.

Derrida, Jacques: »Konec knjige in začetek pisave«. V: O gramatologiji, Ljubljana 1998, str. 16–39. COBISS.SI-ID - 69707264
Gadamer, Hans-Georg: »Hermenevtika in destrukcija«. V: Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 75–86. COBISS.SI-ID - 98971648
Gadamer, Hans-Georg: »Destrukcija in dekonstrukcija«. Phainomena 8, 29/30 (1999), 247–259. COBISS.SI-ID - 29705216 https://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2019/11/Revija-Phainomena….
Gasché, Rodolphe: »Dekonstrukcija kot kritika«. V: Pisava in transcendentalno, ur. Uroš Grilc, Problemi 36, 1/2 (1998), str. 127–164. (Zbornik vključuje tudi druge relevantne tekste na temo dekonstrukcije, v celoti priporočeno, vendar neobvezno branje.) COBISS.SI-ID - 393869
Heidegger, Martin: »Metodična narava ontologije - trije temeljni elementi fenomenološke metode«. Phainomena 1, 2/3 (1992), str. 53–57. COBISS.SI-ID - 29705216 https://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2019/11/Revija-Phainomena….
Heidegger, Martin: »Naloga destrukcije zgodovine ontologije«, Bit in čas, Ljubljana 1997, str. 41–50. COBISS.SI-ID - 69333760
Husserl, Edmund: »Fenomenološka arheologija«. Phainomena 14, 51/52 (2005), str. 5–8. COBISS.SI-ID - 29705216
https://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2019/11/Revija-Phainomena….
Vattimo, Gianni: »Rekonstrukcija hermenevtične racionalnosti«. V: Filozofija na maturi, 3-4 (1999), str. 18–25. COBISS.SI-ID - 13679970