Hrvaška in srbska književnost 6

Hrvaška in srbska književnost 6

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Odmevi 2. svetovne vojne; obdobje socialističnega realizma; usmeritev k novemu modernizmu in k eksistencializmu; vračanje k intimni liriki, iskanje novih možnosti v poeziji, drami in romanu. Bogatitev lirike, miselna zgoščenost, hermetizem. Roman in novela. Uveljavitev literarne vede. Na poti k postmoderni, literarne revije, kritiška in literarnozgodovinska dela, poetološka in teoretična dela, oddaljevanje od tradicije socialne književnosti.
Jeans proza; fantastika; mlada proza; žanrska proza; hibridnost in žanrski sinkretizem; hipertekst; memoarska proza; historiografska fikcija; literarizirana (fikcionalizirana) avtobiografija; nova stvarnostna proza; fragment; kratka zgodba; vojna proza; medijska ozaveščenost; etablirana književnost vs. popularna književnost, novi mediji.