Informacijski viri in storitve

Informacijski viri in storitve

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela, prof. dr. Vilar Polona

• Vrste informacijskih virov
o Posredni, neposredni
o Primarni, sekundarni, terciarni
o Konvencionalni, nekonvencionalni
• Referenčni viri in referenčna zbirka
o Referenčni viri glede na vsebino in značilnosti: slovarji, enciklopedije, leksikoni, almanahi, biografski viri, bibliografski viri, geografski viri, vladne in uradne informacije, ...
• Vrednotenje in izbor informacijskih in referenčnih virov
• Informacijske službe in storitve
o Organizacija in poslanstvo informacijske službe
o Referenčni proces
o Referenčni pogovor
o Etika pri referenčnem delu
o Informacijske in referenčne storitve v različnih vrstah knjižnic
o Vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije na informacijske in referenčne storitve
• Uporabniki
o Vrste uporabnikov in njihove značilnosti
o Delo z uporabniki, izobraževanje uporabnikov, informacijsko opismenjevanje
• Vrednotenje informacijskih in referenčnih storitev

1. Bopp, R.E. Reference and information services. 4th ed. Englewood: Libraries Unlimited, 2011.
2. Katz, W.A. Introduction to Reference Work. 8th ed. Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. 2 zv.
3. Cassell, K.A., Hiremath, U. Reference and information services in the 21st century: an introduction. 2nd. ed. London: Facet, 2009.
4. Sečić, D. Informacijska služba u knjižnici. 2. izd. Lokve : Benja, 2006.
5. Prispevki Silve Novljan, Brede Filo o informacijski službi in informacijski pismenosti in drugi relevantni domači in tuji viri