Informacijski viri in storitve

Informacijski viri in storitve

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela, prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Vrste informacijskih virov
o Posredni, neposredni
o Primarni, sekundarni, terciarni
o Konvencionalni, nekonvencionalni
• Referenčni viri in referenčna zbirka
o Referenčni viri glede na vsebino in značilnosti: slovarji, enciklopedije, leksikoni, almanahi, biografski viri, bibliografski viri, geografski viri, vladne in uradne informacije, ...
• Vrednotenje in izbor informacijskih in referenčnih virov
• Informacijske službe in storitve
o Organizacija in poslanstvo informacijske službe
o Referenčni proces
o Referenčni pogovor
o Etika pri referenčnem delu
o Informacijske in referenčne storitve v različnih vrstah knjižnic
o Vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije na informacijske in referenčne storitve
• Uporabniki
o Vrste uporabnikov in njihove značilnosti
o Delo z uporabniki, izobraževanje uporabnikov, informacijsko opismenjevanje
• Vrednotenje informacijskih in referenčnih storitev