Informacijsko opismenjevanje

Informacijsko opismenjevanje

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Zgodovina in razvoj pojmovanja informacijske pismenosti
• Informacijska pismenost v različnih situacijah in okoljih (različna stopnja šolstva, delovno okolje, osebno življenje, vseživljenjsko učenje)
• Različne spretnosti, ki sestavljajo informacijsko pismenost
• Metode informacijskega opismenjevanja
• Vrednotenje in merjenje stopnje informacijske pismenosti