Intenzivni program

Intenzivni program

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko

Predmet se izvaja v obliki poletne šole na eni izmed partnerskih institucij.

Temeljni element Intenzivnega programa, ki praviloma poteka v danem formatu ERASMUS-ovih programov, so poglobljena predavanja o aktualni temi, ki jo določijo organizatorji (konzorcij) vsako leto znova. To temo udeležencem predstavijo renomirani strokovnjaki za tematsko področje – predavatelji in predavateljice s partnerskih institucij konzorcija CREOLE in tudi izven teh institucij. Udeleženci in udeleženke znanje, ki ga pridobijo na predavanjih, nadgradijo z individualnimi konzultacijami in s samostojnim delom, ko pripravljajo pisni referat, s katerim zaključijo program.

Temeljna literatura, ki obsega približno 700 strani strokovnega in znanstvenega gradiva, se določi vsako leto znova, saj je odvisna od osrednje teme v sklopu Intenzivnega programa.