Italijanska kultura in civilizacija 1

Italijanska kultura in civilizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet seznanja študenta s kulturno dediščino Italije prek njenih poglavitnih geografskih, gospodarskih, družbenih, političnih in kulturnih značilnosti:
- geografski oris Italije s poudarkom na družbenih, kulturoloških in gospodarskih značilnostih posameznih pokrajin
- zgodovinski oris Italije s poudarkom na drugi polovici 19. stoletja (združenje Italije v enotno državo) in 20. stoletju (prva svetovna vojna, obdobje med obema vojnama, druga svetovna vojna, fašizem, povojno obdobje).

1. P. Balboni, I. Voltolina, Geografia d'Italia per stranieri, Guerra, 2009, str. 16–27, 117–142. COBISS.SI-ID - 42096482
2. P. Balboni, M. Santipolo, Profilo di storia italiana per stranieri, Guerra, 2004, str. 1–127. COBISS.SI-ID - 32868450