Angleška frazeologija

Angleška frazeologija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

- Kaj je frazeologija?
- Klasifikacija frazeoloških enot:
- Frazemi
- (Ireverzibilne) dvojniki
- Primerjalni frazemi
- Pregovori
- Krilatice
- Formule
- Kolokacije
- Glagoli parafraziranja
- Večbesedni glagoli
- Onomaziološki pristop
- Frazeološke enote z barvami
- Frazeološke enote z lastnimi imeni
- Modifikacije (substitucija, razširitev, redukcija, permutacija)
- Izvor frazeoloških enot (literarni viri, mitologija, starodavne legende, zgodovinski dogodki itd.)
- Frazeologija in kultura
- Frazeologija in etnični stereotipi
- Frazeologija in prevajanje
- Lažni prijatelji v frazeologiji