Angleško besedotvorje

Angleško besedotvorje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Sicherl Eva

Vsebina

Pri predmetu uvedemo študente v osnove modernega angleškega besedotvorja s poudarkom na najpomembnejših in najpogostejših besedotvornih procesih (affixation, compounding, conversion). Poleg tega obravnavamo tudi manj pogoste, a za angleški jezik specifične besedotvorne procese kot so backformation, clipping, blending, word-manufacturing. Po tradiciji v obravnavo vključimo tudi root-creation, predvsem zato, ker obsega pomemben del besedišča (izvirajočega iz onomatopoeije, zvočnega simbolizma in lastnih imen), ki se v širšem smislu ukvarja z ustvarjanjem besed, tako kot besedotvorje nasploh. Iz istega razloga vključujemo v obravnavo tudi nekatere druge vire besedišča, npr. izposojenke in prispevke besednih ustvarjalcev. Pri važnejših poglavjih, pomembnih za pedagoški proces, snov ponazarjamo in utrjujemo s posebnimi vajami.