Bilingvizem. Teorija in praksa

Bilingvizem. Teorija in praksa

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

1. Predmet psiholingvistike.
2. Jezik in spomin, produkcija, percepcija, mišljenje.
3. Bilingvizem. Definicija, razvrščanje.
4. Intencionalni bilingvizem.
5. Splošni, lingvistični, sociolingvistični ter psiholingvistični vidiki bilingvizma.