Estetika

Estetika

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Zabel Blaž

1. Uvod v temeljne pojme v estetiki (zgodovina pojma lepega in sublimnega).
2. Pomen pojma umetnosti in umetelnosti od antike do danes. Utemeljitev pojma umetnosti v Kantovi estetiki. Kantov poudarek na lepem v naravi in Heglov poudarek na porajanju lepega v duhu.
3. Prikaz modernih in sodobnih pristopov v estetiki: evolucijska estetika, estetika narave in okoljska estetika, estetika vsakdanjega življenja.

Bowie, Andrew: Aesthetic subjectivity from Kant to Nietzsche, Manchester University Press, 1990, 2003. COBISS.SI-ID - 24323682
Hegel, G.W.F.: Predavanja o estetiki, Uvod, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Lj 2003 in
Predavanja o estetiki, Tretji del, I. Arhitektura, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Lj 2009. COBISS.SI-ID – 121900288 in COBISS.SI-ID - 244582912
Higgins, K.: »Comparative Aesthetics«, in The Oxford Handbook of Aesthetics, Oxford University Press, Oxford 2003 (2005), p. 679-692. COBISS.SI-ID – 33759586
Hussain, M., Wilkinson, R.: The Pursuit of Comparative Aesthetics, Ashgate, 2006. 60587618
Kant, I.: Kritika razsodne moči, Založba ZRC, ZRC SAZU, Lj 1999. COBISS.SI-ID - 104369408
Tatarkiewicz, W.: Zgodovina šestih pojmov, LUD Literatura, Lj 2000. COBISS.SI-ID - 110662144
Smith, Paul & Wilde Carolyn: A Companion to Art Theory, Blackwell, 2002. COBISS.SI-ID - 2676078