Filozofija in humanistika

Filozofija in humanistika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Razmerje med filozofijo in humanistiko se v 21. st. zastavlja bistveno drugače kot v preteklosti, namreč v sorazmerju s spremembami pojmovanja humanosti, kulture, znanosti in družbe. Filozofija se v pogledu svojih izhodišč in smotrov prav gotovo ne more omejevati zgolj na območje humanistike kolikor s tem mislimo neko področje v (sistemu) znanosti. Drugače je, če v tem vidimo zgodovinsko osmišljanje humanosti same, ki ga bistveno določa zmožnost govora. Razmerje med filozofijo in humanistiko se potemtakem vzpostavlja na možnosti pogovarjanja o vsem, kar je lahko deležno smisla.

Tematski okvir:
filozofske osnove humanistične vednosti
humanistična in znanstvena vednost
vednost kot vrednota
humanistika in zgodovina
humanistika v družbenem kontekstu
humanistika v razmerju do umetnosti, religije, kulture,
politike
humanistika in jezikovno izkustvo
dialektika in retorika
lingvistični obrat
humanistični arhiv
doxa - doktrina - dokument
enciklopedija in slovar
episteme in sistem
tekst in kontekst
pojem in dojem
dialog in diskurz
etika in poetika
informacija in komunikacija
humanistika in kritična teorija družbe
humanistika in množični mediji
humanistika in digitalne tehnologije
humanistika v dobi globalizacije
(inter)kulturne identitete in različnosti
svoboda, pravičnost, enakopravnost in solidarnost
kriza humanizma
posthumanizem
Poevropa
univerza in humanistična izobrazba

Derrida, Jacques: Arhivska mrzlica. Freudovska impresija. Ljubljana 2014, str. 1–33. COBISS.SI-ID - 277235712
Ferrando, Francesca: »Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms«. Existenz 8, 2 (2013), str. 26-32. https://existenz.us/volumes/Vol.8-2Ferrando.pdf
Foucault, Michel: »Humanistične vede«. V: Besede in reči: arheologija humanističnih znanosti, Ljubljana 2010, str. 417–468. COBISS.SI-ID - 253485312
Foucault, Michel: »Red diskurza«. V: Vednost – subjekt – oblast, Ljubljana 2008, str. 7–39. COBISS.SI-ID - 243024384
Gadamer, Hans Georg: »Resnica v humanističnih znanostih«. Iluzija, IV/3, Ljubljana 2000, str. 95–101. COBISS.SI-ID - 117344512 (članek) in 78172160 (revija)
Heidegger, Martin: »Znanost in osmislitev«. V: Predavanja in sestavki, Ljubljana 2003, str. 47–78. COBISS.SI-ID - 126223872
Sloterdijk, Peter: »Pravila za človeški vrt : odgovor na Heideggrovo Pismo o humanizmu«. Nova revija 22, 256/257/258 (2003), str. 1–21. COBISS.SI-ID - 128280832 (članek) in 4435458 (revija)