Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce

Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Slušatelji spoznajo interdisciplinarno področje kognitivnih znanosti, ki kot osrednje discipline vključuje psihologijo, računalništvo (umetna inteligenca), nevroznanost, lingvistiko in filozofijo. Seznanijo se z različnimi metodami in pristopi raziskovanja kognitivnih procesov in analizirajo temeljne teoretske pojme.
Slušatelji spoznajo različne pristope v kognitivni znanosti: klasičen simbolni pristop, konekcionizem in modeliranje z nevronskimi mrežami, utelešena kognicija in raziskovanje umetnega življenja in robotov.
Obravnavana so še vprašanja odnosa med znanstvenimi disciplinami in teorijami (npr. vprašanje avtonomije in redukcije) ter epistemološka vprašanja, odnos med prvoosebnim in tretjeosebnim spoznavanjem in pristopom k raziskovanju. Poseben poudarek je na obravnavi jezika, njegovega nastanka, njegove vloge kot komunikacijskega orodja in kot medija za predstavitev sveta in abstraktnega mišljenja. Pri seminarskem delu je poudarek na raziskovanju kognitivnih teorij jezikoslovja.

Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science : An introduction to the science of the mind. Cambridge : Cambridge University Press. COBISS.SI-ID – 1628262
Markič, O. (2011). Kognitivna znanost: filozofska vprašanja. Maribor: Aristej. COBISS.SI-ID - 66755841
Varela, F. (2013). »Nevrofenomenologija : metodološka rešitev za težki problem. Analiza, Letn. 17, št. 1/2, str. 85-108. COBISS.SI-ID - 54078050
Levy, N. (2007). Neuroethics : challenges for the 21st century. Cambridge ; New York : Cambridge University Press. COBISS.SI-ID – 512484992
Coeckelbergh, M. (2020). AI Ethics. Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press. COBISS.SI-ID - 25979395
Pinker, S. ( 2010). Jezikovni nagon: kako um ustvarja jezik. Ljubljana: Modrijan. COBISS.SI-ID - 252483328