Francoščina 3

Francoščina 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Vsebina

Jezikovne strukture: pogojnik in pogojne povedi, imperfekt in passé composé, predlogi, zaimki in ostali izraz za orientacijo v prostoru in času, vprašalnice, časovni prislovi, zaimki (COD/COID, en, y).
Besedišče za opis bivališča, orientacijo v prostoru, prireditve (npr. kino, gledališče), podrobnejši opis osebe, dogodka, dogajanja v času, opis predmetov in njihovega delovanja, opis posameznikovih lastnosti, postavljanje hipotez, dnevi v tednu, ura, oblačila.
Bralno in slušno razumevanje: daljša prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje kompleksnejših govorjenih in pisnih sporočil.
Francoska in frankofonska civilizacija in kultura: dežele in mesta, šansoni, literarna besedila v izvirniku.