Interpretacija antičnih filozofskih besedil

Interpretacija antičnih filozofskih besedil

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

Seznanitev s ključnimi smermi in avtorji grško-rimske filozofije.
Branje in prevajanje: branje izbranih odlomkov filozofskih besedil, prevajanje kratkih odlomkov in težavnih mest v slovenščino
Analiza: vsebinska in idejna interpretacija izbranega odlomka. jezikovno-terminološka analiza izbranega odlomka.