Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne obče zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja obča zgodovine od leta 1918 dalje. Teme se dotikajo velikih svetovnih procesov pretežno druge polovice 20. stoletja, kot so kolonializem/dekolonizacija, nacionalna gibanja s poudarkom na Vietnamski vojni, Hladna vojna in z njo povezani dogodki in postranski procesi itd.