Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Vsebina

Predavanja so povezana z raziskovalnim delom nosilke in segajo predvsem na področje srednjeveške umetnosti v Srednji in Zahodni Evropi. Predavanja so zajeta bodisi v krajše problemske sklope ali v obsežnejšo tematiko, teme pa se vsako leto spreminjajo ter segajo od interpretacije virov do slogovne in ikonografsko-ikonološke obravnave spomenikov. Snov se lahko posebej ukvarja z vprašanji metodike in sistematike (za npr. raziskovanje srednjeveškega knjižnega slikarstva) in postavlja probleme v kontekst širših dognanj. – Vsebina izbranih poglavij se vsako leto spremeni, vselej pa je predstavljen razvoj problema v novih in raznoterih povezavah s sočasno družbo in kulturo.