Japonsko jezikoslovje 1

Japonsko jezikoslovje 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

- geneza sodobnega japonskega jezika;
- fonologija, morfologija, skladnja, leksika sod. japonkega jezika;
- pristopi k raziskovanju sod. japonskega jezika – obravnave jezika od Y. Yamade do H. Teramure;
- tipološki vidiki sodobnega japonskega jezika;
- pisava kot jezikoslovno vprašanje;
- paradigme jezikoslovnega raziskovanja japonščine v 21. stoletju