Jezikovne tehnologije

Jezikovne tehnologije

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Predmet obsega več vsebinskih sklopov:
- Pregled IKT za kitajski jezik.
- Sistemi vnosov za kitajsko pisavo.
- Prevajalska orodja.
- Večjezični jezikovni viri in korpusi.
- Uporaba različnih orodij za pripravo kitajskih besedil.
- Pregled in uporaba novih orodij na različnih platformah.