Južnoslovanske družbe in kulture

Južnoslovanske družbe in kulture

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Vsebina

Predmet je vsebinsko sestavljen iz dveh delov:
1. Teoretično spoznavanje južnoslovanskega prostora: geografske, politične, zgodovinske in kulturne raznolikosti; oblikovanje skupnega južnoslovanskega kulturnega prostora; spoznavanje kompleksnosti pojma družba in kultura.
2. Delo na terenu/projektno delo: interdisciplinarno preučevanje jezikoslovnih, literarnih, kulturoloških in širših družbenih pojavov na terenu ali v projektnem delu; spoznavanje jezikovnih in kulturnih razlik v določenem prostoru in času.