Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, lekt. dr. Malakov Milen

Vsebina

Bolgarska družba in kultura: stereotipi in predsodki; življenje mladih; odnos med domovino in tujino; pregled nekaterih pojavov v umetnosti; pregled tipičnih sporazumevalnih vzorcev.