Klasična in predklasična stara indijščina 2

Klasična in predklasična stara indijščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Študenti nadaljujejo s spoznavanjem opisne slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta, tokrat s poudarkom na razumevanju in aktivni orientaciji v kompleksnem glagolskem sistemu in na prepoznavanju produktivnih besedotvornih postopkov. Preko vodenega in hkrati čedalje bolj samostojnega branja neprilagojenih izvirnih besedil si gradijo besedišče in razumevanje težjih skladenjskih prvin.

Delbrück, B.: Altindische Syntax. Darmstadt, 1968.
MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916.
MacDonell, A. A.: A Sanskrit Grammar for Students. 3. izd. Oxford, 1927.
M. Mayrhofer, M.: Sanskrit Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3. izd. Berlin: de Gruyter, 1978 in novejše izdaje.
Repanšek, L., devaś ca va asuraś caspardhanta. Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader. Ljubljana, 2017.
Stiehl, U.: Sanskrit-Kompendium. 5. izdaja. Heidelberg, 2011.
Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I–II, 3. izd. Heidelberg, 1959.
Ziegler, S.: Klassisches Sanskrit. Wiesbaden, 2013.
Wackernagel, J.; Debrunner, A.: Altindische Grammatik I–III. Göttingen, 1896–1954.