Korejska pisava 2

Korejska pisava 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook, izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Vsebina

Študent se nauči naslednjo vsebino:
- Razumevanje korejske abecede „hangul“ in črkovanje v hangulu.
- Razumevanje mešanega pisnega sistema s kitajskimi pismenkami.
- Razumevanje kitajskih pismenk.
- Razumevanje kitajskega besedišča.
- Osnovno razumevanje izposojenih sistemov pisave v zgodovini korejskega jezika: „idu“, „kugyol“, „hyagga“.