Korejska tradicija in moderna

Korejska tradicija in moderna

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Korejska modernost
Korejske narodne značilnosti
Generacijske razlike v Koreji
Nova generacija v Aziji