Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Oblike preteklih glagolskih časov (perfekt, pluskvamperfekt) in njihova raba, oblike prihodnjiških glagolskih časov (prihodnjik v preteklosti, predvaritelni prihodnjik, predvaritelni prihodnjik v preteklosti.
Branje srednje zahtevnih besedil (B1); osnovno sporazumevanje o dani temi (opis, pripovedovanje, povzemanje besedil s parafraziranjem); tvorjenje ustnih/pisnih besedil v bolgarščini; spoznavanje novega besedja in prevajanje lažjih besedil.
Teme: vsakodnevni problemi mladih, zunanjost in značaj, promet, nakupovanje, prehranjevanje, zdravje.