Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

(Opomba: Zaradi narave jezikovnega študija je nujno, da lektorske vaje iz jezika potekajo kontinuirano skozi celotno študijsko leto. Zaradi enakomernejše obremenitve študenta pa je predmet notranje razdeljen v dva semestra tako po kontaktnih urah kot kreditnih točkah in ima predvidene obveznosti tako po prvem kot po drugem semestru.)
Študentom bodo v zimskem semestru predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem), ki se bodo utrjevale ob branju besedil, ki so študentu zaradi lažjega razumevanja na voljo tudi v slovenščini. Že v zimskem semestru se začne, v poletnem pa nadaljuje spoznavanje češkega oblikoslovnega sistema – zlasti osnovni sklanjatveni vzorci (pri samostalniku, pridevniku, osebnih, vprašalnih in svojilnih zaimkih), in sicer imenovalnik, tožilnik ednine in množine, rodilnik in zvalnik ednine v zimskem, ostali edninski skloni pa v poletnem semestru, ter spregatveni tipi v sedanjiku (prvi semester) in pretekliku (drugi semester).
Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (spraševanje po smeri, nakupovanje, rezervacije, pošta, restavracija …) in spoznavajo češke realije ob lažjih učbeniških besedilih (osnovni geografski in zgodovinski podatki o Češki, kultura …).