Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

V zimskem semestru obdelava naslednjih tem: oblečenie a moda, nákupy, univerzita, slovenské mestá, v poletnem pa výchova a školstvo, šport, príroda, umenie (literatúra, film a divadlo) publicistika a médiá. Slovnica: v zimskem semestru sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini (v imenovalniku, tožilniku in orodniku), spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, v poletnem semestru sklanjanje v množini v ostalih sklonih, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni – poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje v obeh semestrih.